Vaktmester og Vedlikhold

Eierseksjonssameiet

Solbakken 2

-Et godt sted å bo

VedlikeholdVi har ingått ny avtale med vaktmester Karlsens Vaktmestertjeneste AS.

 

I forhold til vårt behov og basert på tidligere vaktmesteravtaler er tjenesten begrenset.

Vaktmester skal tømme søppelkasser en gang pr. uke, sjekke utelamper, rydde søppel på eiendommen en gang pr. uke, holde søppelskurene fri for snø.

Vakmester skal sjekke bygningene innemellom for skader og evt, for andre nødvendig vedlighol av eiendommen og rapportere avvik til styret.

Vaktmester skal også klippe gress på fellesareal i sommerhalvåret.

 

Beboere som har behov for hjelp privat kan selvfølgelig ta kontakt med vakmester.

Dette bestilles og betales mellom partene.

 


Brøyting, strøing og feiingFirmaet skal påse at brøyting og strøing gjøres ved behov gjennom vintermånedene. Feiing av oppstillingsplasser og gangveier gjøres en gang om våren, før sameiets dugnad.


Vår vaktmester treffes på telefon og mail.

Navn: Simen Kristoffersen

Tlf.:  99625608

E-post:post@kvt.as

Dugnad


En gang årlig, på våren etter at snøen har smeltet, har sameiet dugnad. Da samler vi beboerne for felles opprydding av sameiet. Typisk oppgaver er feiing/raking av grøfter og felles gress-områder for å samle opp grus som har samlet seg der ila vinteren, klipping av hekker, maling diverse steder, klipp/kutt av busker, høytrykksspyling av garasjetak for fjerning av mose, med mer. Vi avslutter dugnaden med grilling av pølser, og serverer også drikke til. En hyggelig dag for beboerne hvor vi sammen jobber for at Solbakken 2 skal være hyggelig og pent.

 

Eierseksjonssameiet Solbakken 2, E-post til styret: post@solbakken-2.no