Styret

Eierseksjonssameiet

Solbakken 2

-Et godt sted å bo

Styret


Styret og den daglige driften av Solbakken 2


De som sitter i styret, er beboere i sameiet på lik linje med alle andre beboere i Solbakken 2. I tillegg har de frivillig påtatt seg å utføre verv som er lovpålagt på vegne av resten av beboerne.

Styrets jobb er å forvalte loven, ivareta alles interesser og sørge for at Solbakken 2 er et hyggelig sted å bo. Alle sameier er pålagt å ha en leder. Uten innvalgt leder fra sameiet, må sameier leie inn leder utenfra. Dette er svært kostbart. Solbakken 2 har valt å ha leder og styremedlemmer fra sameiet, innvalgt og innstemt av beboerne. Styret får en gitt sum som er bestemt av beboerne og som fordeles på medlemmene i styret.

Alle i styret har travle dager med fulltidsjobber, fritidsinteresser og aktiviteter i tillegg til styrevervet. Saker som skal meldes, skal varsles skriftlig via mail eller lapp/brev i Styrepostkassen. Saker som nevnes over gjerdet, på telefon eller på døren, regnes ikke som innmeldt. For øvrig er det alltid hyggelig med en prat beboere imellom, så snakk gjerne med oss om saken, men send alltid saken skriftlig i tillegg. Henvendelser til styrets medlemmer ved å ringe på telefon eller på døren aksepteres bare i nødstilfeller eller etter avtale. Styret vil håndtere sakene fortløpende, og vil svare den enkelte så snart det lar seg gjøre. Alle skal få svar.


Vi nås på post@solbakken-2.no eller med lapp i egen styrepostkasse på øverste plan.

Leder:

Anne Sydness

Styremedlem:

Ikram Celik

Styremedlem:

Jeanette Fossum

Styremedlem:

Henning Sibke

Styremedlem:

Anne Landsverk

Forretningsfører:


 OBOS Forvaltning AS

Alle henvendelser om felleskostnader og annet rundt økonomi rettes til dem.


6432 - Eierseksjonssameiet Solbakken 2

v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS

PB 6668 St. Olavs Plass

0129 Oslo


Vår kontakt er Kjersti Hjelset
Eierseksjonssameiet Solbakken 2, E-post til styret: post@solbakken-2.no