Hjem

Velkommen til Solbakken 2!
Sentralt og fredelig på Bjørndal, med innkjørsel fra en blindvei, Elgtråkket, ligger Solbakken 2 boligsameie.
Boligsameiet består av 46 boligseksjoner i 4- og 6 mannshus fordelt på 9 hus. Selve boligområdet er avstengt med bommer slik at bomiljøet er bilfritt og trygt
for barn. Vi har hyggelige og opparbeidede fellesarealer, en flott lekeplass med lekeapparater og mye grøntareal med benker.

Hos oss bor det mange som flyttet inn når sameiet var nytt i 1995 og det har selvfølgelig også kommet nye til de siste årene.
At folk blir boende er et godt tegn på trivsel.
Solbakken 2 er et godt sted å bo!

Ladeanlegg for elbiler er tydeligvis ikke enkelt

Oppdatering 09.11.2021:

Vi har fått beskjed fra Leverandøren Ladeklar om nye forsinkelser i dette prosjektet.
Det ble i oktober gravd over Elgtråkket for å legge inn nok strømkapasitet til sameiet. Så får vi nå beskjed om at det røret kabelen ligger i er feil...

Røret må byttes ut før de kan sette strøm på anlegget. Det må igjen graves.

Det å få godkjenning til å grave over kommunal vei har tatt lang tid. 
Ny runde med graving starter mandag 15. november og vil fullføres i løpet av et par dager. Etter det vil tilkobling skje.
Estimert dato for lading er nå 19. november 2021.

Nytt rundskriv, eller informasjonsskriv fra styret
Fra nå av er det slutt på rundskriv distribuert i postkassene, nå vil de i første omgang bli publisert her på vår hjemmeside. 
Hvis det er kjempeviktig informasjon vil vi sende ut på e-post til alle, det vil også bli sendt ut på Lettstyrt etterhvert når vi er
oppe går på den løsningen.
Kjempeviktig eller ikke, styret skriver disse informasjonsbrevene for det er viktig informasjon til alle som bor her hos oss.


Rundskivene, eller informasjonsskrivene fra styret finner her.

Velkommen til vår nye hjemmeside!

Den er ikke helt ferdig, det blir den aldri.
(Hvis noen sier en side er ferdig, ja, da er den akkurat det. Ferdig og død.
Vi skal nå bruke denne siden mer og mer som din viktigste informasjonskanal.

OM OSS

På denne siden finner du både juridisk
og praktisk informasjon om vårt sameie.
Den gamle siden som het "styret" er
også flyttet hit, her finner du informasjon
om hvem som sitter i styret, hvem som er
vår forretningsfører og vaktmester.

Ny forretningsfører

Vi har byttet forretningsfører fra 1. juli.
Dette har skapt litt problemer med
betaling av felleskostnader i juli

Praktisk informasjon

Her samler vi alle dokumenter som er viktige, innkallinger og protokoller fra sameiermøtene, protokoller fra styremøtene, vedtektene våre og husordensreglene våre, all praktisk informasjon om TV- og internett, forsikringer, brannvern, søppel og annet.

Status for elbil lading

For siste oppdatering om status for innstallering av ladeanlegg og
ferdigstilling av prosjektet.
Ikke tenk på det, vi er snart Ladeklare!

Ingen planer i dag?

Her finner du en oversikt over  mye av det som skjer i nærmiljøet vårt, informasjon om servicetilbud, idrett- og trening,forslag til hva du kan gjøre en kveld du ikke har noen planer.