Beboernes HMS kontroll

Informasjon til beboere med hensyn til HMS

Vi ønsker at alle som bor i Solbakken 2 skal være bevisste på sin egen og andres sikkerhet, det er aldri feil å ta en sjekk hjemme hos deg selv.
Tenk faktisk litt over hva du har hjemme. Det kan være dine kjæreste eiendeler, det kan være uerstattelige minner du har arvet etter mennesker du var glad i.
En utbetaling av penger fra forsikringen kan i mange tilfeller ikke kjøpe tilbake det du mistet hvis det brant.
En brann er en tragedie, ikke bare for deg og din familie, den vil også ramme dine naboer i det huset du bor i.
Derfor oppfordrer vi på det sterkeste alle til å ta en ekstra sjekk, være litt ekstra bevisst.
Severin Suveren bor ikke hos oss, du kan ikke tenke at det skjer ikke MEG, det kan skje hos alle når som som helst. Vi ønsker å unngå det.
Du kan faktisk gi ditt bidrag, gjøre din lille jobb for at det ikke skal komme til en brann hos oss.

Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten

Sjekkpunkter

Generelle sjekkpunkter:

Har du oppdaget noe unormalt med det elektriske anlegget?

Går sikringene ofte?

Er alle elektroinstallasjoner utført av autorisert elektroentreprenør?

Har den elektriske installasjonen andre feil eller mangler?

Sikringsskapet

Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass?
Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser og brytere er merket og lett å lokalisere

Hvis du ikke har automatsikringer, er sikringene skikkelig tilskrudd?

Hvis du syntes det er varmt i sikringsskapet, kontakt en elektrikter!

Ledninger og kabler

Er vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, varmeovner etc. tilkoblet med skjøteledning?
Apparater som bruker mye strøm skal ikke kobles med skjøteledninger. Bruker du skjøteledning som "fast installasjon" - kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter.

Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør du det?

Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter, tørre og sprø ledninger, og om ledningene til  forbruksapparatene er i orden.
Ved feil på den faste installasjonen, kontakt autorisert elektroinstallatør.

Elektrisk utstyr

Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk?
Eksempel kaffetrakter, brødrister, hårføner, mobillader også videre.

Skrur du av TV'n med av/på knappen hver kveld?
Det oppstår ofte feil i slike apparater på grunn av svikt i loddinger og kretskort, som kan føre til brann. Antenne og strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie (pga. tordenvær).

Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren?

50% av husbranner oppstår på komfyren. Komfyrvakt installeres i alle nye leiligheter og kan enkelt og billig installeres i alle eldre leiligheter.

Er noen av dine panelovner/ gjennomstrømningsovner tildekket?
Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. Tørk aldri klær på ovnen.

Bruker du vifteovner som permanet varmekilde?
En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting.
Filteret må renses regelmessig for støv.

Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn den er beregnet for?
Se etter brunsvidde skjermer. Bytt til LED pærer som har mindre varmeutvikling.

Renser du jevnilig lofilteret i tørketrommelen din?
Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang du har brukt tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren.

JA

Nei


Hvis du kan krysse av i en eller fler av de gråskraverte boksene, er det på høy tid at du foretar endringer eller tar kontakt med en autorisert elekroinstallatør.