Å bo hos oss

Eierseksjonssameiet

Solbakken 2

-Et godt sted å bo

Å bo hos oss

På denne siden vil du finne alt som har med det forretningsmessige, reglementer og vedtekter som gjelder i vårt sameie, nyttig informasjon fra styret, rundskriv og møtereferater fra styremøtene samt protokoller fra sameiermøtene.

 


Vedlikehold


Vedlikehold

Solbakken 2 stod ferdig i 1995, og det begynner å bli noen år siden. Når bygningsmasse begynner å dra på årene, dukker det også opp flere og flere punkter hvor vedlikehold eller fornyelse er nødvendig.

For noen år siden fikk vi utarbeidet en tilstandsrapport og vedlikeholdsplan i samarbeid med OPAK for å få en god oversikt over sameiets tilstand. Styret i sameiet jobber jevnt med oppdateringer og utbedrimnger slik at Solbakken 2 skal holde seg i god stand.


Hele OPAK rapporten kan du lese her.

____________________________________________________________________________________________________

ForsikringEierseksjonssameiet Solbakken 2 eiendommer er fullverdigforsikret i Nemi Forsikring, Polisenr.: 26629.1


Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks ved rehabilitering eller påbygging.  Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av seksjonseier.

Det betyr at den enkelte seksjonseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.


Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsingsselskapet.

Ved forsikringsskader, kontakt en representant for styret umiddelbart!


Last ned hele forsikringsdomumentet her.

TV og internett


Solbakken 2 boligsameie har inngått ny avtale med Canal Digital fra 1. juli 2016.

Avtalen, som er inkludert i felleskostnadene, er som følger:


• Digital-tv med HD klar digital dekoder og med 39 faste kanaler i digital Grunnpakke

• 15 valgfrie tv-kanaler fra programpakken MINE FAVORITTER med 81 kanaler å velge mellom

• Bredbåndsproduktet Bredbånd 30 (30 Mbps innhastighet og 10 Mbps uthastighet)

• Tilgang til musikk-tjenesten TIDAL

• Mulighet for rabattert bredbåndstelefoni

• Rabatterte priser på økte hastigheter (bestilles individuelt)

• Dekoder og modem monteres i alle husstander og følger leiligheten ved kjøp og salg

• Rimelig kjøp av tilleggsdekodere for de av beboerne som ønsker dette


Ta kontakt med Canal Digital hvis du ønsker flere kanaler, eller høyere hastighet på internett.

Kundeservice: 06090

Canal digital Feilmelding: 800 30 111

http://www.canaldigital.no/


Les mer om avtalen her:

http://www.canaldigital.no/komplett


Avfall


VIKTIG INFORMASJON angående papir- og søppelcontainerne


Papircontainerne tømmes annenhver uke, i oddetallsuker, det vil si i uke 1, 3, 5 også videre.


Det er IKKE LOV til å kaste noe annet enn papir i papircontainerne. Papircontainerne står til venstre når man er på tur ut av sameiet, både på øvre og nedre plan.


Containerne for husholdningsavfall blir ofte full i containerne nærmest boligene. Det er da ofte plass i containerne nærmest veien.


Det er IKKE LOV til å sette fra seg søppelposer utenfor containerne, oppå container-takene eller bak containerne.


Ikke send barna ut med poser hvis de ikke rekker opp.


OBS kildesortering. Grønne poser til mat-avfall, blå poser til plast. Andre poser (for eksempel ordinære handle-poser) til restavfall. Blå og grønne poser får man gratis på vanlige kolonial-handlere. Blå, grønne og resrtavfalls-poser kastes i vanlig søppelcontainer.


Alt søppel må pakkes slik at det går inn i lukene. Husk at lokket må lukkes for å hindre at dyr kommer til.


Søppelcontainerne er bare til husholdningsavfall.  Større gjenstander må den enkelte beboer selv fjerne. Det er forbudt å sette gamle møbler og annet i fellesarealet.


Søppeltømmerne tar ikke med det som står på utsiden.Søppel skal pakkes inn og legges i søppeldunkene.


Alt søppel må pakkes slik at det går inn i lukene. Husk at lokket må lukkes for å hindre at dyr kommer til.

Søppeldunkene er bare til husholdningsavfall. 

Større gjenstander må den enkelte beboer selv fjerne.

Det er forbudt å sette gamle møbler og annet i fellesarealet.

Søppeltømmerne tar ikke med det som står på utsiden.Har du behov for å kaste annet enn husholdningsavfall?


Grønmo avfallsdeponi

Større avfalls-produkter skal leveres på Grønmo.

Gjenbruksstasjonen på Grønmo er et gratis tilbud til private husholdninger. Her kan de levere inntil 2,5 m³ per leveranse. For løsmasser er grensen 1 m³. Maksimal tillatt totalvekt på kjøretøyet er 3,5 tonn.

Bortsett fra mat- og våtorganisk avfall, kan alle typer avfall leveres på gjenbruksstasjonen.

Avfallet som leveres skal sorteres etter henvisning fra betjeningen.

Næringsdrivende kan også benytte gjenbruksstasjonen, og levere avfall mot betaling.


Åpningstider Grønmo gjenbruksstasjon

Mandag-fredag: 07.30-19.30

Lørdag: 09.00-14.30


Brannvern- din og naboens brannsikkerhet


Brannvern handler om å forebygge og begrense brann. Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår.

Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig dersom brann likevel oppstår.


•Styret har et HMS-ansvar for beboerne. 

•Hver enkelt av oss har ansvar for at måten vi bor på ikke skader naboene.


Brannvern et felles ansvar. Du er ikke tryggere enn naboen din gjør deg.

Ingen ønsker å være en belastning for sine naboer, men i fellesskap gjør vi sameiet til et trygt sted å bo og alle må ta sin del i å sørge for sikkerheten rundt oss.

Husk at bygningsforsikringen ikke dekker personskader i en brann.


Sjekkliste for egenkontroll

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen:


Hver dag før du legger deg:

•Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av

•Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen

•Sjekk at levende lys er slokket

•Sjekk at ingen ovner er tildekket

 

Hver måned:

•Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen

•Test jordfeilbryter i sikringsskapet


Hvert kvartal:

•Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet

•Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg

•Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer

•Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett


Hvert halvår:

•Gjennomfør brannøvelse for hele familien

•Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet

•Stram til skrusikringene i sikringsskapet

 

Hvert år:

•Bytt batteri i røykvarsleren

•Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende

 


Hvis brann skulle oppstå, har vi en viktig huskeregel:


Redde, varsle, slokke


I en brann går alt svært fort. Du har ingen tid å miste. Gjennomsnittlig utrykningstid for brannvesenet er 14 minutter.

Derfor er du er overlatt til deg selv og må være din egen brannmann i de første minuttene.


"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann:


Redde

Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.


Varsle

Varsle brannvesenet på nødnummer 110.


Slokke

Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.


Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.