Nyhetssak 1

Velkommen til vår nye hjemmeside!

Vår første hjemmeside ble etablert i 2010 for å gi våre beboere god informasjon om alt som skjer i vårt sameie.
Internett og teknologien har endret seg mye på de siste årene, vi har forsøkt å holde følge med utviklingen.

Dette er den fjerde versjonen av våre hjemmesider. 
Fra den første som ble programmert i et enkelt hjemmesideprogram hvor vi måtte sitte å skrive html-koder, til vi nå lanserer denne versjonen som er avansert nok, men allikevel enkel nok til at den kan redigeres av fremtidige styrer, håper vi. Denne siden er en såkalt responsiv side, den skal fungere like godt på en pc som på en mobiltelefon eller et nettbrett. Hvis vi har klart å lage siden som vi ønsker, responsiv, skal den også fungere godt for svaksynte som har behov for å forstørre tekst uten at det går utover innhold og opplevelse. Dersom første lansering av denne løsningen ikke fungerer tilfredsstillende i så måte, gi oss gjerne tilbakemeldinger, men vit at vi også jobber kontinuerlig med å forbedre siden.


Formålet med denne hjemmesiden er først og fremst at våre beboere kan finne all informasjon om det å bo hos oss.
Det dreier seg om all daglig praktisk informasjon, kontaktinformasjon, protokoller fra alle sameiermøtene, vi prøver å fange opp hele historikken til sameiet,
styrearbeidet er veldig transparent i vårt sameie, de fleste styrer de siste årene har valgt å legge ut protokollene fra styremøtene, riktignok i web-vesjon der det er krevet på grunn av personvern og sensitive saker.


Vår forrige hjemmesideløsning krasjet litt og vanskeliggjorde oppdateringer og publiseringer.
Det er derfor vi nå lanserer denne løsningen, og det jobbes mye med å komme ajour med alle referater og protokoller.
Vi kan vel egentelig si at du bør komme innom denne siden en gang i uken for å se hva som har skjedd og for å få siste informasjon om sameiet.


Du vil kjenne deg igjen i mye fra tidligere, men vi jobber med at det skal bli enklere å finne den informasjonen du er ute etter.
Det skal være mulig å finne all informasjon fra menyen øverst på siden, men vi legger også opp til at det skal bli lettere å finne den informasjonen du leter etter ved å samle det i temaer i bokser lenger ned på forsiden.


Tanken er at det skal være en presentasjon av vårt sameie for utenforstående besøkende rett under bildepresentasjonen av vårt sameie,

deretter en hovednyhetssak, under der 3 bokser for andre nyhetssaker.

Under der igjen vil du finne temabokser.