Nyhetssak 3

Elbil lading i Solbakken 2


Vi er endelig i mål med en årelang og krevende prosess for å få på plass et ladeanlegg for elbiler.
Alle som har behov for lading, enten nå, eller i fremtiden har muligheten for det.


Vår leverandør av tjenesten har byttet navn og heter nå Elaway.

Dersom du ikke allerede har et ladeabonnement, men har behov for å skaffe deg et abonnement,


kan du lese informasjonsskrivet fra leverandøren Elaway her.