Om oss

OM OSS

Generelle opplysninger om Eierseksjomnssameiet Solbakken 2:

Sameiet består av 46 seksjoner.
Eierseksjonssameiet Solbakken 2 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med
organisasjonsnummer: 985 913 234

Vi ligger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune med gårds- og bruksnummer: 187 216


Adresser tilknyttet vårt sameie er:

Elgtråkket 6 A-D
Elgtråkket 8 A-D
Elgtråkket 46 A-F

Elgtråkket 48 A-F

Elgtråkket 50 A-H

Elgtråkket 52
Elgtråkket 54
Elgtråkket 56

Elgtråkket 58

Elgtråkket 60 A-F
Elgtråkket 62

Elgtråkket 64

Elgtråkket 66

Elgtråkket 68
Elgtråkket 70 
Elgtråkket 72
Elgtråkket 74
Elgtråkket 76

Styret

Styret og den daglige driften av Solbakken 2

De som sitter i styret, er beboere i sameiet på lik linje med alle andre beboere i Solbakken 2.
I tillegg har de frivillig påtatt seg å utføre verv som er lovpålagt på vegne av resten av beboerne.

Styrets jobb er å forvalte loven, ivareta alles interesser og sørge for at Solbakken 2 er et hyggelig sted å bo. Alle sameier er pålagt å ha en leder.
Uten innvalgt leder fra sameiet, må sameiet leie inn leder utenfra. Dette er svært kostbart. Solbakken 2 har valgt å ha leder og styremedlemmer fra sameiet, innvalgt og innstemt av beboerne. Styret får en gitt sum i honorar som er bestemt av årsmøtet og som fordeles på medlemmene i styret.


Alle i styret har travle dager med fulltidsjobber, fritidsinteresser og aktiviteter i tillegg til styrevervet. Saker som skal meldes, skal varsles skriftlig via mail.
Saker som nevnes over gjerdet, på telefon eller på døren, regnes ikke som innmeldt. For øvrig er det alltid hyggelig med en prat med gode naboer,
så snakk gjerne med oss om saken, men send alltid saken skriftlig i tillegg.

Henvendelser til styrets medlemmer ved å ringe på telefon eller på døren aksepteres bare i nødstilfeller eller etter avtale.
Styret vil håndtere sakene fortløpende, og vil svare den enkelte så snart det lar seg gjøre.

Alle skal få svar.

Vi nås på post@solbakken-2.no 

Leder
Ikram Celik
Valg for perioden
2022-2023

Styremedlem
Monica Thoresen

Valgt for perioden

2022-2024

Styremedlem
Jeanette Fossum

Valgt for perioden

2021-2023

Styremedlem
Anne Landsverk

Valgt for perioden

2021-2023

Styremedlem
Christer Engelstad

Valgt for perioden

2022-2024

Forretningsfører:

S&J Eiendomsforvaltning

Alle henvendelser om felleskostnader og annet rundt økonomi rettes til dem.
Vår fakturaadresse:

Eierseksjonssameiet Solbakken 2

v/ S&JEiendomsforvaltning AS

Tullins gate 2

0166 Oslo

Vaktmester

Vi har avtale med Løvmyr Drift & Vedlikehold AS

 

I forhold til vårt behov og basert på tidligere vaktmesteravtaler er tjenesten begrenset.

Vaktmester skal tømme søppelkasser en gang pr. uke, sjekke utelamper, rydde søppel på eiendommen en gang pr. uke,
holde søppelskurene fri for snø. Vakmester skal sjekke bygningene innemellom for skader og evt, for andre nødvendig vedlikhold av eiendommen og rapportere avvik til styret.

Vaktmester skal også klippe gress på fellesareal i sommerhalvåret.

 

Beboere som har behov for hjelp privat kan selvfølgelig ta kontakt med vakmester.

Dette bestilles og betales mellom partene.

Brøyting, strøing og feiing

Denne tjenesten kjøper vi også fra Løvmyr Drift & Vedlikehold.
Firmaet skal påse at brøyting og strøing gjøres ved behov gjennom vintermånedene.
Feiing av oppstillingsplasser og gangveier gjøres en gang om våren, før sameiets dugnad.

Vår vaktmester treffes på telefon og mail.

Navn: Trond Løvmyr

Tlf.:    901 25 428

E-post: trond@lovmyr.no


Dugnad

En gang årlig, på våren etter at snøen har smeltet, har sameiet dugnad. Da samler vi beboerne for felles opprydding av sameiet. Typiske oppgaver er feiing/raking av grøfter og felles gress-områder for å samle opp grus som har samlet seg der ila vinteren, klipping av hekker, maling diverse steder, klipp/kutt av busker, høytrykksspyling av garasjetak for fjerning av mose, med mer. Vi avslutter dugnaden med grilling av pølser, og serverer også drikke til. En hyggelig dag for beboerne hvor vi sammen jobber for at Solbakken 2 skal være hyggelig og pent.