Styremøteprotokoller

Protokollene fra styremøtene

Bare for å ha det avklart først som sist. Det er ikke vanlig at styrer legger ut protokollene fra styremøtene.
I Solbakken 2 har vi en tradisjon for å gjøre det. Hos oss har det etablert seg slik at siden styret er vår daglige leder, bestående av noen beboere som bruker av sin egen fritid for å gjøre en jobb på vegne av oss alle, vi er et styre valgt av våre sameiere og kjære naboer.
Da er det vel greit at alle også kan følge med på hva styret jobber med.
Selvfølgelig vil det fra tid til annen dukke opp noen sensitive saker. Da blir protokollene som publiseres annonymisert eller saken merket som unntatt fra offentlighet. I hovedsak syntes styret det er bra at engasjerte eiere kan følge med på hva som skjer og hva vi jobber med.


Ettersom denne siden har ligget litt nede i et par år, og at vi nå bruker mye tid på å få den opp igjen, vil de nyeste protokollene publiseres først.
Vi vil jobbe kontinuerlig for å publisere eldre dokumenter også, det har noe med å ta vare på historikken i sameiet.

Styreperioden 2021-2022

Møtereferatene fra de 3 første møtene er ikke underskrevet enda. Publiseres så fort de er godkjent.

  • Styremøte 1

  • Styremøte 2

  • Styremøte 3

Tidligere års protokoller har blitt publisert på vår hjemmeside. I forbindelse med denne omfattende ombyggingen av hjemmesiden har det midlertidig falt ut, men vil re-publiseres fortløpende. Det er bare litt jobb, men det kommer.