Styret

Eierseksjonssameiet

Solbakken 2

-Et godt sted å bo

Styret


Styret og den daglige driften av Solbakken 2


De som sitter i styret, er beboere i sameiet på lik linje med alle andre beboere i Solbakken 2. I tillegg har de frivillig påtatt seg å utføre verv som er lovpålagt på vegne av resten av beboerne.

Styrets jobb er å forvalte loven, ivareta alles interesser og sørge for at Solbakken 2 er et hyggelig sted å bo. Alle sameier er pålagt å ha en leder. Uten innvalgt leder fra sameiet, må sameier leie inn leder utenfra. Dette er svært kostbart. Solbakken 2 har valt å ha leder og styremedlemmer fra sameiet, innvalgt og innstemt av beboerne. Styret får en gitt sum som er bestemt av beboerne og som fordeles på medlemmene i styret.

Alle i styret har travle dager med fulltidsjobber, fritidsinteresser og aktiviteter i tillegg til styrevervet. Saker som skal meldes, skal varsles skriftlig via mail eller lapp/brev i Styrepostkassen. Saker som nevnes over gjerdet, på telefon eller på døren, regnes ikke som innmeldt. For øvrig er det alltid hyggelig med en prat beboere imellom, så snakk gjerne med oss om saken, men send alltid saken skriftlig i tillegg. Henvendelser til styrets medlemmer ved å ringe på telefon eller på døren aksepteres bare i nødstilfeller eller etter avtale. Styret vil håndtere sakene fortløpende, og vil svare den enkelte så snart det lar seg gjøre.
Alle skal få svar.


Vi nås på post@solbakken-2.no eller med lapp i egen styrepostkasse på øverste plan.

Leder:

Kurt-Jarle Niltveit

Styremedlem:

Monica Thoresen

Styremedlem:

Jeanette Fossum

Styremedlem:

Anne Landsverk

Styremedlem:

Tone Gustavsen

Forretningsfører:


OBOS Forvaltning AS

Alle henvendelser om felleskostnader og annet rundt økonomi rettes til dem.


6432 - Eierseksjonssameiet Solbakken 2

v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS

PB 6668 St. Olavs Plass

0129 Oslo


Vår kontakt er Anita Horten


Vaktmester


Vi har avtale med vaktmester Karlsens Vaktmestertjeneste AS.

 

I forhold til vårt behov og basert på tidligere vaktmesteravtaler er tjenesten begrenset.

Vaktmester skal tømme søppelkasser en gang pr. uke, sjekke utelamper, rydde søppel på eiendommen en gang pr. uke,
holde søppelskurene fri for snø. Vakmester skal sjekke bygningene innemellom for skader og evt, for andre nødvendig vedlikhold av eiendommen og rapportere avvik til styret.

Vaktmester skal også klippe gress på fellesareal i sommerhalvåret.

 

Beboere som har behov for hjelp privat kan selvfølgelig ta kontakt med vakmester.

Dette bestilles og betales mellom partene.

 


Brøyting, strøing og feiing


Firmaet skal påse at brøyting og strøing gjøres ved behov gjennom vintermånedene.
Feiing av oppstillingsplasser og gangveier gjøres en gang om våren, før sameiets dugnad.


Vår vaktmester treffes på telefon og mail.

Navn: Simen Kristoffersen

Tlf.:  99625608

E-post:post@kvt.as

Dugnad


En gang årlig, på våren etter at snøen har smeltet, har sameiet dugnad. Da samler vi beboerne for felles opprydding av sameiet. Typisk oppgaver er feiing/raking av grøfter og felles gress-områder for å samle opp grus som har samlet seg der ila vinteren, klipping av hekker, maling diverse steder, klipp/kutt av busker, høytrykksspyling av garasjetak for fjerning av mose, med mer. Vi avslutter dugnaden med grilling av pølser, og serverer også drikke til. En hyggelig dag for beboerne hvor vi sammen jobber for at Solbakken 2 skal være hyggelig og pent.